Kirjaudu
Tilaa palvelu
Sähköposti:
Salasana:
Salasana hukassa? Uusi salasana tästä

Resepti 6: Musiikki ja tunteet

Tunnin valmisteluaika: 15 min tai valmistelu edellisellä tunnilla***

Ikätaso/vaikeustaso: helppo, soveltaen 3.luokasta ylöspäin  
A- ja B-vaihtoehdot ala- ja yläkouluille 

Tavoite: Kuuntelun avulla pohtia ja tiedostaa miten musiikki vaikuttaa meihin ja minkälaisia tunteita erilainen musiikki meissä herättää.

Tunnin kulku: Liikkuen tutustutaan perustunteisiin (ilo,suru,viha,suru), sen jälkeen kuuntelemalla pohditaan miten erilaiset tunteet tulevat esiin erilaisissa kappaleissa. Lopuksi vielä kuuntelun avulla tutustutaan erilaisten sovitusten luomaan tunnelmaan.

Kesto: 45 min

Tarvikkeet: 

* Tunti ei vaadi soittotaitoa (sopii hyvin myös sijaisen käyttöön)

***Jos halutaan käyttää oppilaiden lempimusiikkia, edellisellä tunnilla ohjeistetaan oppilaita valitsemaan ja tuomaan mukanaan yksi lempikappale, tai vaihtoehtoisesti jaetaan oppilaat 2-3 hengen ryhmiin ja annetaan ryhmille kotitehtäväksi miettiä kappale kuunneltavaksi. Jos jokainen oppilas tuo mukanaan kuunneltavan kappaleen, ne voi jakaa useammalle viikolle, vaikkapa tunnin loppuun.

Videot & opetusmateriaalit

1. Liikkuen erilaisia tunnetiloja - alkulämmittely

A) Alakoululaiset:

 1. - Liikutaan tilassa vapaasti erilaisilla nopeuksilla: Kun opettaja sanoo "1" on liikkuminen erittäin hidasta, kun sanotaan "5" on liikkuminen erittäin nopeaa. Sanolmalla "0" liike pysähtyy.

 2. - Jottei leikki villitse oppilaita liikaa, on hyvä sopia muutama perussääntö:
  1. 1. Ei puhuta leikin aikana
  2. 2. Ei juosta, vaan nopeinkin liike on kävelyä
  3. 3. Ei törmäillä, vaan yritetään välttää toisten koskettamista
 3. - Leikin ohjaajaa voidaan vaihtaa ja myös oppilaat voivat olla leikin ohjaajia.
 1. - Lisätään tunnetila nopeuteen, vaihtoehtoina ILO, SURU, VIHA, PELKO:
 2. esim. "iloinen 5", "surullinen 3", "vihainen 1", "pelokas 4" jne.

B) Yläkoululaiset:

 1. - Lämmitellään ja tiedostetaan eri kehonosia liikuttelemalla ja pyörittelemällä niitä (PDF alla, vain opettajan avuksi)
 2. - Kuunnellaan alla olevalta Spotify-listalta eri musiikkinäytteitä, ja musiikin mukana liikutellaan sovittua kehonosaa, esim. 1. kerralla kyynärpäätä, 2. kerralla ranteita, 3. kerralla toisen jalan nilkkaa jne.
 3. - Kuuntelunäytteiden ei tarvitse olla pitkiä, n. 30-60 sekuntia riittää. On kuitenkin hyvä, että esimerkit ovat tyyliltään ja tunnetilaltaan mahdollisimman erilaisia.
 4. - Harjoituksessa voi käyttää myös oppilaiden omia musiikkivalintoja.  

Nuotit

2. Perustunteet ja musiikki 

Miten ilo, suru, viha ja pelko kuuluvat musiikissa? Ja minkälaisia muita tunteita musiikki herättää? Alla olevaa Musiikki ja perustunteet -dokumenttia voi hyödyntää oppilaiden kanssa keskusteluun.

Kun aiheesta on lyhyesti keskusteltu, voidaan vielä kuunnella rauhassa omilla paikoilla istuen 2-3 esimerkkiä ja niiden jälkeen pohtia, mitä tunteita kuuntelut herättivät.

Musiikkina voi käyttää alla olevaa Spotify-listaa tai oppilaiden valitsemia kappaleita.

Tehtävät

3. Sama kappale - eri tunnelma

Eri versiot samasta kappaleesta voivat luoda hyvin erilaisen tunnelman. TV-ohjelma Vain elämää on tästä hyvä esimerkki.

Valitse ryhmälle yksi kappale, josta löytyy 2 hyvin erilaista versiota, esim.:

 1. - Alakoulu: Kapteeni Koukku (Mimmit / Hevisaurus)
 2. - Yläkoulu: Ravistettava ennen käyttöä (Apulanta / Sanni)

Jokainen oppilas saa tyhjän A4-paperin, joka taitetaan keskeltä kahtia. Vasemmalle puoliskolle kirjoitetaan numero 1 ja oikealle numero 2.

Kuunnellaan 1.versio, ja samalla jokainen kirjoittaa 3-5 kappaleesta mieleentulevaa sanaa paperin vasemmalle puolikkaalle. Isommille oppilaille voi ohjeistaa, että kirjoitettavat sanat ovat adjektiiveja. Sitten kuunnellaan 2. versio, ja kirjoitetaan sivun oikealle puoliskolle jälleen 3-5 sanaa, jotka kuunneltava kappale tuo mieleen.

Kuunteluiden jälkeen laput sekoitetaan ja jaetaan uudestaan. Opettaja jakaa taulun kahteen osaan. Nyt jokainen oppilas valitsee uudelta paperilta 2 sanaa molemmista versioista, ja käy kirjoittamassa ne taululle oikeiden otsikoiden alle.

Lopuksi yhteisesti katsotaan, onko taululle kirjoitetuissa sanoissa eroa 1. ja 2. version välillä. Yhteisesti voidaan pohtia, mikä kappaleiden tunnelmassa oli erilaista. Isompien oppilaiden kanssa voi myös miettiä tarkemmin ja eritellymmin, mitkä tekijät vaikuttavat sovituksen erilaisuuteen.

Äänet

Palvelun ulkopuoliset linkit

Musiikki ja tunteet -kokonaisuus löytyy omana materiaalipakettinaan kohdasta  2.Kuulo ja kuunteleminen > Musiikki ja tunteet 

Aihetta voi jatkaa seuraavalla tunnilla esimerkiksi teemalla "Musiikilla vaikutetaan" tutustuen elokuvamusiikkiin, mainosmusiikkiin ja taustamusiikkiin.

Kommentit

Kommentoi

Vain kirjautuneet käyttäjät voivat kommentoida.