Kirjaudu
Tilaa palvelu
Sähköposti:
Salasana:
Salasana hukassa? Uusi salasana tästä

music drive-in -käyttöehdot ja tietosuoja

 

KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISTÄ

 • Music Drive-In (palvelu) on musiikin verkko-oppimateriaalia tarjoava internet-sivusto osoitteessa www.musicdrivein.fi. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Music Drive-In Oy:n (palveluntarjoaja) ja palvelun käyttäjän (käyttäjä) välillä.
 • Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjä palvelusta korvaamatta jo maksettua tilausta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

2. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Käyttäjä on vastuussa omalla käyttäjätilillään tehdyistä toiminnoista.
 • Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia.
 • Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.
 • Palvelun käyttöoikeus antaa oikeuden a) käyttää oppimateriaalia palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta, (b) tulostaa materiaalista sivuja opetuskäyttöön.
 • Käyttöoikeus EI anna oikeutta kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää oppimateriaalia tai niiden osia muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.
 • Käyttäjällä ei ole oikeutta kiertää tai poistaa materiaalin kopioimisen estoa tai muita oppimateriaalin sisältöä suojaavia teknisiä toimenpiteitä.
 • Alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen ja käyttöön.
 • Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Poikkeuksen muodostavat samassa taloudessa asuvat saman perheen jäsenet, jotka voivat käyttää yhteistä käyttäjätunnusta.
 • Palvelun tilaus on aina sitova ja peruuttamaton välittömästi kun käyttäjä saa vahvistuksen onnistuneesta maksusuorituksesta.
 • Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi eli kunnes toinen osapuoli irtisanoo sopimuksen.
 • Jos poistat käyttäjänimesi Music Drive-In -palvelusta ja rekisteröidyt myöhemmin uudelleen, menetettyä aikaa ei korvata.
 • Maksettua aikaa ei voi siirtää toiselle käyttäjälle.

3. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.
 • Mikäli palvelussa esiintyy käyttökatkoja, tai palvelu lopetetaan osittain tai kokonaan, ei menetettyä aikaa korvata käyttäjälle.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.
 • Olemme tehneet parhaamme oppimateriaalin korkean laadun varmistamiseksi, mutta emme anna materiaalin sisältämän tiedon oikeellisuudelle takuuta. Oppimateriaaliin on saattanut jäädä kirjoitus- tai asiavirheitä. Tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu myös se, että kulloinkin vallitseva käsitys muuttuu aika ajoin uuden tutkimustiedon myötä. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen materiaaliin jääneen virheellisen tiedon aiheuttamasta vahingosta.

4. JATKUVA TILAUS

 • Jatkuva tilaus on Music Drive-In Oy:n ja käyttäjän välinen sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uusintatilausta, kunnes käyttäjä peruuttaa tilauksen.
 • Tilausjakson pituus voi olla 3, 6 tai 12 kuukautta riippuen asiakkaan valinnasta ja Music Drive-In -palvelun tarjoamasta tuotevalikoimasta.
 • Jatkuvan tilauksen ensimmäinen erä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ensimmäisen tilausjakson alussa ja seuraavat jaksot kyseisen jakson alussa.
 • Käyttäjä voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksensa ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen info@musicdrivein.fi. Muutos astuu voimaan ilmoitushetkellä meneillään olevan laskutusjakson lopussa. Jos ilmoitus tehdään laskutusjakson jo vaihduttua on palveluntarjoajalla oikeus laskuttaa jo alkanut laskutusjakso ja päättää tilaus tai muuttaa tilausta vasta kyseisen laskutusjakson loppuessa.
 • Music Drive-In:illa on oikeus muuttaa myynnissä olevien tuotteiden valikoimaa ja hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on eritelty Internet-sivuilla osoitteessa www.musicdrivein.fi. Hinnoittelun muuttuessa koskee uusi hinta tilaajaa aikaisintaan seuraavan laskutuskauden alusta.
 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset tuotteiden hintoihin voivat vaikuttaa palvelun hinnoitteluun, jolloin ne voidaan lisätä automaattisesti hintoihin.

5. MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS

 • Määräaikainen käyttöoikeus on sidottu kalenteriin ostohetkestä alkaen. Käyttöoikeus päättyy tilauksessa sovitun ajanjakson kuluttua tilaushetkestä riippumatta siitä, kuinka paljon palvelua on käyttänyt.

6. LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT

 • Jos käyttäjän maksutapa Music Drive-In:in käyttöoikeudesta on laskutus, lähetetään lasku käyttäjän ilmoittamaan postiosoitteeseen kyseessä olevan tilausjakson alettua.
 • Mikäli lähetettyä laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on palveluntarjoajalla oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 4 euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on palveluntarjoajalla oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.

7. TIETOSUOJA

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Käyttäjänimen ja -tilin poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta info@musicdrivein.fi.

8. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta tarvittaessa riita ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

TIETOSUOJAseloste

 • Laatimispäivä 01.08.2014
 • Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. REKISTERINPITÄJÄ

 • Music Drive-In oy
 • Herastuomarintie 23 A
 • 00690 Helsinki
 • Y-tunnus 2631559-6
 • info@musicdrivein.fi

2. REKISTERIN NIMI

Music Drive-In -asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Music Drive-In:in asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Music Drive-In:in ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Music Drive-In:in asiakkaaksi ja verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

 • Henkilötiedot: nimi, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
 • Verkkopalveluihin liittyvät tiedot: henkilön aktiivisuuteen verkkopalveluissamme liittyvät tiedot ja tiedot yhteydenotoista
 • Tilauksiin liittyvät tiedot: tiedot henkilön tilaamista palveluista ja tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 • Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Music Drive-In -palvelun ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 • Music Drive-In Oy
 • Herastuomarintie 23 A,
 • 00690 Helsinki

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Music Drive-In -palvelulle (yhteystiedot yllä).

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan Music Drive-In -palvelulle (yhteystiedot yllä).